koszyk suma: 0,00 zł
Regulamin sklepu obowiązujący od 04.11.2021

Regulamin sklepu internetowego ZAKRĘCONE MOTKI

Produkty oferowane na stronie są sprzedawane są przez Augustę Stępień prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zakręcone Motki Augusta Stępień na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń: ul. Zagórska 186, 25-385 Kielce, NIP: 6642095560 REGON: 361572805, e-mail: info@zakreconemotki.pl .

 1. Podstawowe pojęcia
 2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy
 • Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę
 • Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy)
 • Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
 • Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Produkt – produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży, produkty fizyczne i elektroniczne. Produkty oferowane na stronie są gotowymi produktami, dostępnymi od ręki, jak również mogą to być produkty oferowane na specjalne zamówienie.
 • Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. wzory szydełkowe);
 • Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
 • Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
 • Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

 

 1. Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży
 2. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 3. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży produktów zostaje zawarta z chwilą opłacenia zamówienia  i potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem  wyboru przez Klienta wysyłki zamówienia za pobraniem. W przypadku wyboru wysyłki za  pobraniem do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
 5. Klient może zarejestrować się w Sklepie (w tym celu konieczne jest założenie Konta) lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.
 6. Sprzedawca dopuszcza możliwość dodania do zamówienia bonusów i gratisowych produktów. Produkty bonusowe i gratisowe nie stanowią przedmiotu zamówienia, nie wpływają na cenę zamówienia oraz na prawidłowość realizacji zamówienia (o ile przy opisie produktu nie wskazano inaczej).
 7. W przypadku gdy przy opisie produktu nie wskazano formy, w jakiej Klient otrzyma produkt bonusowy/ gratisowy - produkty mogą zostać dołączone do zamówienia w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez udostępnienie pliku zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu.

 

 • Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?
 1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatności za produkt można dokonać za pomocą
 • przelewu tradycyjnego/przelewu elektronicznego.
 • za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 • za pobraniem.
 1. Płatności będą dokonywane za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.
 2. W przypadku gdy przy opisie produktu nie wskazano inaczej lub gdy nie wybrano płatności za pobraniem, płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 3. W celu zakupu produktów należy:
 • wybrać produkt/-y, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”
 • po wybraniu produktów, należy wskazać wymagane informacje (np. sposób dostawy oraz formy płatności),
 • przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
 • po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie,
 • Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności (nie dotyczy wyboru sposobu płatności za pobraniem).
 1. Szczegółowe informacje dot. dokonywania zakupu produktów znajdują się na stronie Sprzedawcy w zakładce „ Jak kupować?”.

Zakładanie Konta Użytkownika

 1. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji w sklepie, Użytkownik zyskuje dodatkowe korzyści w postaci:
 • podglądu statusu realizacji zamówień;
 • podglądu historii zakupów;
 • braku konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach;
 • możliwości otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych.
 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i ustawiając indywidualne hasło do Konta.
 2. W przypadku gdy Użytkownik wyraża zgodę na utworzenie Konta przy okazji składania zamówienia, Usługodawca tworzy dla Użytkownika podczas składania zamówienia Konto Użytkownika. W tym celu Użytkownik podaje adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, która zawiera między innymi automatycznie wygenerowane hasło do Konta. Po otrzymaniu tej wiadomości Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.
 3. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
 4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia.
 5. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania z produktów.

 

 1. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

Kiedy otrzymam produkt fizyczny?

 1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy (tj. opłacenia zamówienia i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji; a w przypadku wysyłki za pobraniem - przyjęcia zamówienia do realizacji).
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie przewidzianym do jego realizacji.
 4. Szacowany czas przygotowania produktu do wysyłki (tzw. przygotowania produktu do wysyłki) wynosi od 1-10 dni roboczych (o ile w opisie produktu nie wskazano inaczej).
 5. Szacowany czas dostawy wynosi od 1-2 dni roboczych (o ile wskazano inaczej) – w zależności od wybranego Dostawcy.
 6. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienialub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranej metody dostawy.
 7. Klient wybiera sposób dostawy spośród opcji dostępnych na stronie. Klient może wybrać sposób dostarczenia zamówienia m.in. przesyłką kurierską, przesyłką do paczkomatu lub przez odbiór osobisty. Odbiór osobisty będzie możliwy w miejscu i czasie wskazanym na stronie Sprzedawcy.
 8. Koszty dostawy ponosi Klient w sytuacji jeśli wartość jego zamówienia nie przekroczy kwoty uprawniającej Klienta do darmowej przesyłki. Szczegółowe informacje o kwocie i zasadach uprawniających do darmowej wysyłki znajdują się na stronie Sprzedawcy.
 9. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 10. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
 11. Sprzedawca dołącza paragon albo fakturę VAT (zgodnie z wyborem Klienta) dotyczącą zamówienia. 
 • W przypadku chęci zrealizowania dostaw poza Polskę, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą

Kiedy otrzymam produkt elektroniczny?

 1. Zakupiony przez Klienta Produkt będzie dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników na koncie klienta do pobrania bezpośrednio pod danym zamówieniem. Zostanie także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Klienta z linkiem niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności, pod którym można ściągnąć/uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
 2. Klient uzyskuje dostęp do produktu na okres wskazany przy opisie produktu. W przypadku, gdy przy opisie produktu nie wskazano terminu przyjmuje się ze termin dostępu do produktu nie jest ograniczony czasowo.
 3. Pliki do pobrania przez Klienta będą dostępne w formie PDF.  

Gratisy

Gratisy są dobrowolne że strony sklepu. 

Gratisy a łączenie zamówień, w przypadku łączenia zamówień klient otrzymuje jeden gratis do całości zamówienia połączonego czyli jeden do paczki. 

 1. Odstąpienie od umowy

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • Klient wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

                                                                                        .

 1. Zasady wnoszenia reklamacji:
 2. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 3. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 7. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.
 8. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

 

 • Warunki techniczne:
 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Aby uzyskać dostęp do zakupionych produktów elektronicznych, konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakupione produkty udostępniane będą w formacie PDF*. Klient musi posiadać program, który obsługuje wymieniony plik.

 

 • Postanowienia końcowe:
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2021 r.
 3. Do umów zawartych przed dniem 4 listopada 2021 zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego przed tym dniem. https://zakreconemotki.com/regulamin-sklepu
 4. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).   

Nasze dane do kontaktu: Augusta Stępień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakręcone Motki Augusta Stępień na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji               i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń: ul. Zagórska 186, 25-385 Kielce, NIP: 6642095560 REGON: 361572805.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz- niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Augusta Stępień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakręcone Motki Augusta Stępień na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń: ul. Zagórska 186, 25-385 Kielce, NIP: 6642095560 REGON: 361572805.

    Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*... następujących rzeczy*… polegającej na*.....           

    Imię i nazwisko, adres Klienta*Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

    Data .........................................................   

* uzupełnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl